Xbrl software vendors

In Nederland gebruiken steeds meer bedrijven xbrl. Als je in de toekomst informatie wil blijven uitwisselen met andere bedrijven zul je xbrl moeten laten installeren. In Nederland kun je hiervoor terecht bij xbrl software vendors.

Wat is een vendor?

De xbrl software vendors zijn bedrijven dat helpen met het integreren van xbrl in bestaande systemen. Voor bedrijven is het overstappen op xbrl een grote verandering en hierbij kunnen xbrl software vendors heel goed helpen. Ze kunnen naast het integreren van xbrl in het systeem ook andere dingen doen.

De xbrl software vendors kunnen ook korte cursussen geven. In deze cursussen kunnen de personeelsleden leren omgaan met de nieuwe systeem. De belangrijkste dingen zijn het maken van financiële rapporten in xbrl.

Verplicht xbrl aanleveren

Sommige bedrijven zijn verplicht om financiële rapporten aan te leveren. Dit moet in de vierde kwartaal van 2016 al vaak in xbrl gebeuren. De Nederlandse Bank wil bijvoorbeeld dat rapporten in xbrl aangeleverd worden. Bedrijven moeten dus wel opschieten met het inschakelen van xbrl software vendors. Zo kunnen ze snel aan de slag en de verandering bij blijven.

Ook de bedrijven dat het nog niet verplicht hoeven te doen kunnen er beter aan beginnen. Ze moeten het uiteindelijk toch wel doen hoe eerder ze het doen hoe beter.